Dimmer quạt 220V Belanko S – 617633

  1. Mã hàng: 617633
  2. Màu sắc: Trắng
  3. Dòng sản phẩm: Belanko S
  4. Thương hiệu: Legrand
  5. Thông số kỹ thuật: 200 – 240V~ 50/60Hz