Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật White – BI

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Tech – TE

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Steel – AC

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Square – SQ

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Silver – AG

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Park – PK

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Orange – OD

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Green – VD

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Cold grey – KG

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Club – CB

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Cherrywood – LCA

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Bronze – BZ

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Brick – RK

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Blue – AD

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Bamboo – LBA

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Avenue – AE

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Aquamarine – KA

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Anthracite – AR

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Ice gold – OA

Công tắc ổ cắm Bticino

Mặt che chữ nhật Brushed teel – ACS

Sản phẩm mặt viền công tắc ổ cắm Living light của thương hiệu Bticino ITALIA. Với đa dạng chất liệu và màu sắc hoàn thiện cho mọi không gian nội thất hiện đại hay cổ điển.