Phích cắm - Ổ cắm công nghiệp Legrand

Ổ cắm công nghiệp IP44 4P 32A – 555216

Phích cắm - Ổ cắm công nghiệp Legrand

Ổ cắm công nghiệp IP44 4P 32A – 555215

Phích cắm - Ổ cắm công nghiệp Legrand

Ổ cắm công nghiệp IP44 32A – 555214

Phích cắm - Ổ cắm công nghiệp Legrand

Ổ cắm công nghiệp IP44 4P 16A – 555106

Phích cắm - Ổ cắm công nghiệp Legrand

Ổ cắm công nghiệp IP44 3P 16A – 555105

Phích cắm - Ổ cắm công nghiệp Legrand

Ổ cắm công nghiệp IP44 16A – 555104

Sản phẩm ổ cắm công nghiệp cao cấp P17 Tempra Pro của thương hiệu Legrand an toàn và được sử dụng trong mọi môi trường. Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60309-1 và 2