Chuông cửa - Chuông hình Legrand

Chuông điện 230V Bticino – 74NT