Công tắc ổ cắm Legrand

Công tắc thẻ từ RFID Galion – 282418

Công tắc ổ cắm Legrand

Công tắc thẻ từ 230V Galion – 282415