Phích cắm - Ổ cắm công nghiệp Legrand

Phích cắm công nghiệp IP44 16 A 2P+E – 555124

Công tắc - Ổ cắm

Mặt che 6M Legrand Mosaic 078816

Công tắc - Ổ cắm

Mặt che 4M Legrand Mosaic 078804

Công tắc - Ổ cắm

Mặt che 3M Legrand Mosaic 078803

Công tắc - Ổ cắm

Mặt che 2M Legrand Mosaic 078802

Công tắc - Ổ cắm

Nút nhấn chuông Eloe 618011

Công tắc - Ổ cắm

Nút nhấn nhả đơn Eloe 618010

Công tắc - Ổ cắm

Công tắc ba 2 chiều Eloe 618005